mc-100

مانومترهای میلی بار صفحه 16 سانتی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز با قطر صفحه ۱۶ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **16013001 نقشه فنی [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی افقی پکنز

مانومترهای میلی بار افقی (اتصال از پشت) پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10013002 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر