مانومترهای صفحه 10 سانتی افقی پکنز

مانومترهای صفحه ۱۰ سانتی افقی (اتصال از پشت) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.     کد **10010012 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 6 سانتی افقی پکنز

مانومترهای صفحه ۶ سانتی افقی (اتصال از پشت) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.     کد **06310012 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 5 سانتی و روغنی پکنز

مانومترهای صفحه ۵ سانتی افقی (اتصال از پشت) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۴ تا ۲۵ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **05010012 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 10 سانتی افقی پکنز

مانومترهای صفحه ۱۰ سانتی افقی (اتصال از پشت) و خشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10010002 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر
مانومترهای صفحه 6 سانتی افقی و خشک بست دار پکنز

مانومترهای صفحه 6 سانتی افقی و خشک بست دار پکنز

مانومترهای صفحه ۶ سانتی افقی و خشک پکنز دارای بست به منظور نصب در تابلو، اتصال ۱/۴ اینچ برنجی، بدنه گالوانیزه و فشار کاری وکیوم (۱- بار)   کد **06320003 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر
ص6-افقی-خشک1

مانومترهای صفحه 6 سانتی افقی پکنز

مانومترهای صفحه ۶ سانتی افقی (اتصال از پشت) و خشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.     کد **06310002 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر