ترمومتر مانومتر های صفحه 5 سانتی پکیجی پکنز

ترمومتر مانومتر های صفحه 5 سانتی پکیجی پکنز

ترمومتر مانومترهای دنباله دار(پکیجی) پکنز ترکیه با قطر صفحه ۵ سانتی متر، طول دنباله ۱متر، دمای کاری ۱۲۰ درجه سانتی گراد و فشار کاری ۴ و ۶ بار مناسب برای انواع مدل های پکیج.   کد محصول: TI 050   پرتوتکنیک تنها نماینده رسمی فروش ترمومتر پکنز Pakkens در ایران می باد. نقشه فنی کاتالوگ [...]

جزئیات بیشتر

ترمومتر مانومتر های صفحه 4 سانتی پکیجی پکنز

ترمومتر مانومترهای دنباله دار(پکیجی) پکنز ترکیه با قطر صفحه ۴ سانتی متر، طول دنباله ۱متر، دمای کاری ۱۲۰ درجه سانتی گراد و فشار کاری ۴ و ۶ بار مناسب برای انواع مدل های پکیج. کد محصول : TI 040   پرتوتکنیک تنها نماینده رسمی فروش ترمومتر پکنز Pakkens در ایران می باد. نقشه فنی کاتالوگ [...]

جزئیات بیشتر