مانومتر صفحه 16 سانتی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه ۱۶ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **16010011   پرتوتکنیک مرجع فروش انواع [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 10 سانتی و روغنی پکنز

مانومترهای صفحه ۱۰ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10010011 نقشه فنی کاتالوگ تماس بگیرید [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای صفحه 6 سانتی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه ۶ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۶۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **06310011 نقشه فنی کاتالوگ تماس بگیرید [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه 5 سانتی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه ۵ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۴ تا ۲۵ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **05010011   پرتوتکنیک مرجع فروش انواع [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه ۵ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۴ تا ۲۵ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد محصول: MG 050   پرتوتکنیک مرجع [...]

جزئیات بیشتر