مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی و تمام استیل پکنز

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی و تمام استیل پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و تمام استیل پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها و همچنین قابلیت روغنی شدن این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی و روغنی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10013011 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر
mc-100

مانومترهای میلی بار صفحه 16 سانتی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز با قطر صفحه ۱۶ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **16013001 نقشه فنی [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر-میلی-بار-صفحه-10-سانتی-پکنز

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10013001 نقشه فنی [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای میلی بار صفحه 6 سانتی عمودی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز با قطر صفحه ۶ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.     کد **06313001 تماس [...]

جزئیات بیشتر