مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی و تمام استیل پکنز

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی و تمام استیل پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و تمام استیل پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها و همچنین قابلیت روغنی شدن این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی و روغنی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10013011 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر
mc-100

مانومترهای میلی بار صفحه 16 سانتی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز با قطر صفحه ۱۶ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **16013001 نقشه فنی [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر-میلی-بار-صفحه-10-سانتی-پکنز

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10013001 نقشه فنی [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای میلی بار صفحه 6 سانتی عمودی پکنز

مانومترهای میلی بار عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز با قطر صفحه ۶ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.     کد **06313001 تماس [...]

جزئیات بیشتر

مانومترهای میلی بار صفحه 10 سانتی افقی پکنز

مانومترهای میلی بار افقی (اتصال از پشت) پکنز با قطر صفحه ۱۰ سانتی متر بدلیل استفاده از مکانیزم دیافراگم دارای حساسیت و دقت بالایی بوده با گستردگی در انواع رنج ها این امکان را به مشتری می دهد تا بسته به نیاز خود بهترین انتخاب را داشته باشد.   کد **10013002 تماس بگیرید

جزئیات بیشتر