ترانسمیتر فشار ١/٢ پکنز

ترانسمیتر فشار ١/٢ پکنز

ترانسمیتر فشار PAKKENS MPS-10 برای اندازه گیری دقیق ساخته شده است. در کاربردهای مختلف صنعتی محدوده اندازه گیری گسترده، سیگنال معمولا استفاده می شود. خروجی، مقاومت بالا در برابر فشار بیش از حد، و مقدار غیرخطی پایین آن را به یک قابل اعتماد و محصولی قوی برای اندازه گیری فشار سیالاتی که به سرامیک و [...]

جزئیات بیشتر

ترانسمیتر فشار ١/٤ پكنز

ترانسمیتر فشار ١/٤ پكنز یک فرستنده فشار PAKKENS MPS-20 برای اندازه گیری های دقیق طراحی شده است. کاربردهای صنعتی مختلف محدوده اندازه گیری گسترده، سیگنال معمولا استفاده می شود. خروجی، مقاومت در برابر فشار زیاد و ارزش غیر خطی پایین، آن را قابل اعتماد می کند. محصولی برای اندازه گیری فشار سیالاتی که خوردگی نمی [...]

جزئیات بیشتر