گیج دما پکنز

همان طور که واقف هستید یکی از کمیت های مهم دما می باشد که برای اندازه گیری و کنترل دما
وسیله های مختلفی وجود دارد ولی قبل از اینکه بخواهید از این وسیله های استفاده کنید بهتر است
ابتدا بدانید که دما چیست و چه کاربردی دارد و چرا باید از گیج دما پکنز استفاده کرد.

دما چیست؟

اگر بخواهیم شناختی از دما داشته باشیم باید بگوییم که دما یکی از ویژگی های ماده می باشد که
میزان سردی و گرمی آن را مشخص می کند در حقیقت دما جهت جریان گرما را مشخص می کند در
رابطه با دما خوب است بدانید که اگر دو جسم دارای دمای متفاوتی باشند انرژی گرمایی از جسمی
که گرمتر است به جسم سردتر منتقل می شود.

 

تماس با ما

گیج دما پکنز

حال که با تعریف دما آشنا شدید می توانیم به تعریف گیج دما بپردازیم.

در تعریف گیج دما باید بگوییم که گیج دما یکی از تجهیزات پرکاربرد و محبوبی می باشد که برای اندازه گیری
و کنترل دما از آن استفاده می شود در حقیقت گیج دما سبب می شود که دما از حدی پایین تر و یا بالاتر نرود
و حد تعادل آن را رعایت می کند.

گیج دما دارای انواع مختلفی می باشد که این انواع به شرح زیر می باشد:

1- گیج دما با سنسور بی متال: این نوع گیج دماها با استفاده از تیوب های فنری یا مارپیچی مقدار دما را
اندازه گیری می کنند.

2- گیج دما انبساطی: اجزای تشکیل دهنده این نوع گیج دما سنسور دما، کپیلاری و بوردون تیوب  می باشد
بهتر است بدانید که سیستم اندازه گیری در این نوع گیج دماها با مایع پر می شود که با تغییر دما، فشار داخل
دماسنج نیز تغییر می کند.

برای خرید انواع گیج دماهای پکنز می توانید به مجموعه پرتوتکنیک که دارنده ی نمایندگی پکنز می باشد مراجعه
کنید.