مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و روغنی پکنز

مانومتر صفحه ۵ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و روغنی پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۴ تا ۲۵ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد محصول: MG 050   پرتوتکنیک مرجع [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه 5 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه ۵ سانتی عمودی (اتصال از زیر) و خشک پکنز ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۴ تا ۲۵ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.     کد **05010001   پرتوتکنیک مرجع فروش [...]

جزئیات بیشتر
مانومتر صفحه 4 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه 4 سانتی عمودی و خشک پکنز

مانومتر صفحه ۴ سانتی عمودی و خشک پکنز (اتصال از زیر) ترکیه مطابق با تمامی استانداردهای جهانی میباشد که در انواع فشار کاری (۱- تا ۴۰۰ بار) این امکان را به مشتری می دهد تا متناسب با نیاز خود بهترین و مطمئن ترین انتخاب را داشته باشد.   کد **04010001   پرتوتکنیک مرجع فروش انواع [...]

جزئیات بیشتر