اسنابر استیل

توضیحات محصول

اسنابر استنلس استیل یک دوم اینچ PAKKENS پکنز

اسنابر استیل

کاربردهای اسنابر استیل

  • برای کاهش ضربان های فشار ناشی از تامین فشار استفاده می شود.
Usage
Properties
Operating Pressure (max.) · 400 bar
Operating Temperature · -40/+150°C
Storage Temperature · -40 … +70 °C
Applications · If the medium is aggressive, all stainless steel types
should be used.

 

Constructive Properties
Mounting Type · Bottom Connection
Case · Stainless Steel AISI-316L
Inlet Connections · G 1/2″
Outlet Connections · G 1/2″