ترانسمیتر Transmiter

شرکت پرتوتکنیک مرجع فروش انواع ترانسمیتر پکنز PAKKENS ترکیه

ترانسمیتر فشار ١/٤ پكنز

ترانسمیتر فشار 1/4

کد

**71011100

ترانسمیتر فشار ١/٢ پکنز

ترانسمیتر فشار 1/2

کد

**71011101

کد محصول

کد محصول

5/5 - (4 امتیاز)